Rubrika „Osteoporóza

Léčba osteoporózy

18.06.10autor: Dr.Calcrubrika: Osteoporózakomentáře: komentáře (0)

Proti osteoporóze neexistuje žádný univerzálně použitelný lék. Americký úřad pro potraviny a léky však schválil některé medikamenty, které mohou napomáhat při její léčbě. Patří mezi ně kalcitonin, bisfosfonáty (jako je alendronát nebo risendronát) a selektivní modulátory estrogenových receptorů (SERM), jako např. raloxifen. Každý z těchto medikamentů má své specifické přednosti i rizika. V současnosti probíhají výzkumy nových léků, mezi něž patří metabolity vitamínu D a také novější bisfosfonáty a SERMy či paratyroidní hormon (PTH).

Osteoporóze lze do značné míry předcházet. Ke zdraví kostí významných způsobem přispívá správný životní styl (vhodná strava a fyzická aktivita) a také užívání calciových doplňků stravy.

Jakým způsobem fungují medikamenty na léčbu osteoporózy? Osteoporóza vzniká ve chvíli, kdy proces odbourávání staré kostní hmoty není dostatečně vyvažován vznikem nové kostní tkáně. Kostní hmota je spotřebovávána rychleji, než je nahrazována novou, a v důsledku toho se kosti oslabují a stávají se náchylnými ke zlomeninám. Dnes používané medikamenty je možné rozdělit na ty, které účinkují proti spotřebovávání kostní hmoty (antiresorptivní), a ty, které napomáhají její tvorbě (anabolické).

Antiresorptivní léky snižují rychlost pohlcování kostní hmoty, aniž by přitom urychlovaly tempo tvorby nové. Tvorba kostí probíhá obvyklým způsobem a přírůstek kostní hmoty proto není příliš vysoký. Mezi antiresorptivní medikamenty určené k prevenci či léčbě osteoporózy se řadí bisfosfonáty (alendronát a risendronát), kalcitonin, estrogenová hormonální terapie a selektivní modulátory estrogenových receptorů známé pod zkratkou SERM (raloxifen).

K anabolické léčbě, jejímž cílem je tvorba nové kostní hmoty, se používají paratyroidní hormonální injekce – přispívají k posilování kostí a snižují riziko zlomenin.

Je však třeba mít na paměti, že ať už je předepsána jakákoli medikace, je zároveň důležité zajistit denně příjem alespoň 1200 mg calcia a 400-800 mezinárodních jednotek vitamínu D. Nezbytnou součástí jakéhokoli plánu na prevenci či léčbu osteoporózy musí být také pravidelný pohyb a fyzická aktivita. Lidé trpící osteoporózou by ovšem měli svůj cvičební program raději konzultovat s lékařem.

Prevence a diagnostikování

18.06.10autor: Dr.Calcrubrika: Osteoporózakomentáře: komentáře (0)

Prevence osteoporózy

V každém věku jsou nejlepší obranou proti osteoporóze calcium a vitamín D. Calcium je obsaženo především v kostech. Kromě toho napomáhá při kontrakci svalů, podporuje srážení krve a přispívá k funkci nervové soustavy. V případě nedostatečného příjmu může calcium chybět v naší krvi a měkkých tkáních. Organismus tento deficit řeší tak, že začne odbourávat calcium z kostí – pomalu, ale jistě se tak kosti oslabují a zvyšuje se riziko zlomenin.

Nejlepší způsob, jak zabezpečit dostatek calcia, je konzumace potravin s jeho vysokým obsahem – u dětí především v období adolescence, u žen hlavně od období menopauzy až do konce života. Zajištění dostatku calcia ve vaší stravě však může být těžší, než si myslíte, a často je třeba situaci řešit užíváním calciových doplňků.

Bylo také zjištěno, že existuje úzký vzájemný vztah mezi fyzickou aktivitou, calciem a vznikem osteoporózy. Calcium má totiž nejvyšší účinnost, pokud jsou ženy fyzicky aktivní. Prokázalo se, že fyzicky aktivní ženy mají o 36 až 42 % nižší riziko zlomeniny krčku stehenní kosti než ženy bez fyzické aktivity.

Jaké důsledky má osteoporóza?

Pokud je zanedbána prevence osteoporózy a nemoc následně není léčena, jsou častým důsledkem zlomeniny. Obzvláště nebezpečné mohou být zlomeniny krčku stehenní kosti a obratlů. Zlomeniny krčku téměř vždy vyžadují hospitalizaci a ne úplně snadný chirurgický zákrok. Lidé, kteří takovou zlomeninu utrpí, mohou mít velké problémy se samostatnou chůzí a jsou ohroženi dlouhodobou či dokonce trvalou invaliditou. Může se jim snížit tělesná výška, mohou se u nich objevit bolesti páteře a různé deformace, v krajním případě může osteoporóza způsobit dokonce i smrt. Téměř 20 procent těch, kdo utrpí zlomeninu krčku stehenní kosti, zemře do jednoho roku na komplikace spojené s tímto úrazem.

Diagnostikování osteoporózy

U osteoporózy je velice důležitá včasná diagnóza. Nemoc se totiž může nepozorovaně rozvíjet po desítky let, až nakonec vyústí ve zlomeninu kosti. Za tímto účelem byl vytvořen spolehlivý, bezbolestný a neinvazivní test kostní denzity (zkratka BMD), který pomáhá odhadnout riziko vzniku osteoporózy a s ní souvisejících zlomenin. Na základě BMD testu pak může lékař rozhodnout, zda je zapotřebí léčba, která by napomohla zastavit ztrátu kostní hmoty a redukovat riziko zlomenin. I v případě, že jsou nasazeny medikamenty, je však zároveň třeba zajistit dodatečný příjem calcia a vitamínu D.

Vznik a riziko osteoporózy

18.06.10autor: Dr.Calcrubrika: Osteoporózakomentáře: komentáře (0)

Jak vzniká osteoporóza?

Jak člověk stárne, dochází postupně k tomu, že úbytek kostní hmoty není adekvátně doprovázen tvorbou nové hmoty. Dochází tedy k pozvolnému řídnutí kostí a ztrátě jejich síly. Tempo ubývání kostní hmoty je obzvláště zřetelné u žen po menopauze. Rozvoj osteoporózy významným způsobem ovlivňují dva důležité faktory: maximální hodnota kostní hmoty, které se dosahuje ve věku kolem 30 let, a dále tempo ubývání kostní hmoty v následujících letech. K řídnutí kostní tkáně však může docházet prakticky v jakémkoli věku a významnou měrou k ní mohou přispívat některé léčebné procedury a užívání některých léků. Proces tvorby kostní hmoty jimi může být vážně narušen a mohou tak hrát významnou roli při rozvoji osteoporózy.

Zdraví vašich kostí může být nepříznivě ovlivněno následujícími lékařskými diagnostikami:

 • Chronický alkoholismus
 • Alergie na mléko a mléčné výrobky
 • Hypertyreóza (nadměrná funkce štítné žlázy)
 • Předčasná menopauza v důsledku chirurgického zákroku nebo chemoterapie
 • Chronická gastrointestinální malabsorpce (nedostatečné vstřebávání v trávicí soustavě)
 • Onemocnění jater
 • Chronické onemocnění ledvin
 • Poruchy příjmu potravy
 • Nepohyblivost
 • Menopauza bez užívání náhradního estrogenu
 • Cushingův syndrom
 • Nepravidelná menstruace způsobená fyzickou námahou
 • Zánětlivé onemocnění střev
 • Cukrovka
 • Gastrektomie (chirurgické odnětí žaludku nebo jeho části)

Pokud trpíte některými z výše uvedených potíží, je vhodné domluvit se na dalším postupu s vaším lékařem. Pro zabezpečení správné úrovně calcia ve vašem těle může být zapotřebí užívání calciových doplňků a/nebo vitamínu D.

Jaké jsou rizikové faktory?

Většímu riziku jsou vystaveny ženy, a to především bělošky a Asiatky. Mezi rizikové faktory se řadí světlá pleť a světlé vlasy, menší tělesný vzrůst a krátké kosti. Dále je třeba zmínit také špatnou stravu, nízký příjem calcia a poruchy s příjmem potravy, jako je např. mentální anorexie.

Zvýšené riziko je u žen, které jsou alergické na mléko a mléčné výrobky – v jejich případě je třeba obzvláštní obezřetnosti a příjem calcia je nutné zajišťovat z náhradních zdrojů. Další rizikový faktor představuje sedavý životní styl. Bylo prokázáno, že pohybové aktivity jako chůze, běhání, posilování či nenáročný aerobic mají příznivý vliv na posílení kostních tkání.

Nepříznivý vliv na rozvoj osteoporózy mohou mít kouření a konzumace alkoholu a strava s nízkým obsahem calcia. Tyto činnosti je proto třeba co nejvíce omezit, je třeba vyhledávat stravu s vysokým obsahem calcia a dále ji obohacovat calciovými doplňky.

© 2024 Calcium Pantothenicum,Coral Gelatina... Kdy brát Calcium, injekce, šumivé tablety... | Mapa stránek