Léčba osteoporózy

18.06.10autor: Dr.Calcrubrika: Osteoporózakomentáře: komentáře (0)

Proti osteoporóze neexistuje žádný univerzálně použitelný lék. Americký úřad pro potraviny a léky však schválil některé medikamenty, které mohou napomáhat při její léčbě. Patří mezi ně kalcitonin, bisfosfonáty (jako je alendronát nebo risendronát) a selektivní modulátory estrogenových receptorů (SERM), jako např. raloxifen. Každý z těchto medikamentů má své specifické přednosti i rizika. V současnosti probíhají výzkumy nových léků, mezi něž patří metabolity vitamínu D a také novější bisfosfonáty a SERMy či paratyroidní hormon (PTH).

Osteoporóze lze do značné míry předcházet. Ke zdraví kostí významných způsobem přispívá správný životní styl (vhodná strava a fyzická aktivita) a také užívání calciových doplňků stravy.

Jakým způsobem fungují medikamenty na léčbu osteoporózy? Osteoporóza vzniká ve chvíli, kdy proces odbourávání staré kostní hmoty není dostatečně vyvažován vznikem nové kostní tkáně. Kostní hmota je spotřebovávána rychleji, než je nahrazována novou, a v důsledku toho se kosti oslabují a stávají se náchylnými ke zlomeninám. Dnes používané medikamenty je možné rozdělit na ty, které účinkují proti spotřebovávání kostní hmoty (antiresorptivní), a ty, které napomáhají její tvorbě (anabolické).

Antiresorptivní léky snižují rychlost pohlcování kostní hmoty, aniž by přitom urychlovaly tempo tvorby nové. Tvorba kostí probíhá obvyklým způsobem a přírůstek kostní hmoty proto není příliš vysoký. Mezi antiresorptivní medikamenty určené k prevenci či léčbě osteoporózy se řadí bisfosfonáty (alendronát a risendronát), kalcitonin, estrogenová hormonální terapie a selektivní modulátory estrogenových receptorů známé pod zkratkou SERM (raloxifen).

K anabolické léčbě, jejímž cílem je tvorba nové kostní hmoty, se používají paratyroidní hormonální injekce – přispívají k posilování kostí a snižují riziko zlomenin.

Je však třeba mít na paměti, že ať už je předepsána jakákoli medikace, je zároveň důležité zajistit denně příjem alespoň 1200 mg calcia a 400-800 mezinárodních jednotek vitamínu D. Nezbytnou součástí jakéhokoli plánu na prevenci či léčbu osteoporózy musí být také pravidelný pohyb a fyzická aktivita. Lidé trpící osteoporózou by ovšem měli svůj cvičební program raději konzultovat s lékařem.

© 2024 Calcium Pantothenicum,Coral Gelatina... Kdy brát Calcium, injekce, šumivé tablety... | Mapa stránek