Calcium Chloride

06.08.10autor: Dr.Calcrubrika: Calciumkomentáře: komentáře (0)

Anorganická sloučenina Calcium Chloride, tedy chlorid vápenatý je bílý krystalický prášek snadno rozpustný ve vodě i v ethanolu. Díky své vysoké hygroskopičnosti na sebe na vzduchu váže vodu a následně se vyskytuje jako dihydrát, tetrahydrát a hexahydrát. Z toho důvodu je nutné skladovat jej ve vzduchotěsných obalech.

Vzhledem k jeho absorpční vlastnosti bývá využíván jako sušící činidlo do exsikátoru a jeho hydratovaná forma pak slouží jako chladicí směs, neboť ve směsi s ledem dosahuje velmi nízkých teplot pod bodem mrazu.

Chlorid vápenatý se používá v potravinářství a farmaceutickém průmyslu například jako pomocná látka pro úpravu pH nebo pro zvýšení pevnosti. Jako chlorid vápenatý hexahydrát bývá podáván formou injekčního roztoku pacientům, kteří trpí nízkou hladinou vápníku v krvi, nebo oslabením kontrakční síly srdečního svalu, ale může sloužit také pro léčbu akutní alergické choroby. Jiným příkladem indikace chloridu vápenatého je dehydratace způsobená různými příčinami. V tomto případě je podáván jako infuze, v níž je chlorid vápenatý obsažen spolu s ostatními složkami. Infuzní roztok tak obnovuje vodní/elektrolytovou balanci. Dávkování určuje lékař podle klinického stavu pacienta, věku, hmotnosti a na podkladě výsledků laboratorních vyšetření. Roztok se podává pomalou nitrožilní infúzí za přísných aseptických podmínek.

© 2024 Calcium Pantothenicum,Coral Gelatina... Kdy brát Calcium, injekce, šumivé tablety... | Mapa stránek