Calcium Carbonate

26.08.10autor: Dr.Calcrubrika: Calciumkomentáře: komentáře (0)

Pojmy jako pálení vápna, nebo tvrdnutí malty, ale také krápníkové jevy, tvrdost vody, či vápenec spojuje jedna významná sloučenina, a sice uhličitan vápenatý, neboli Calcium Carbonate. Vápenec je jeho přírodní formou. Při procesu zahřívání dochází k chemické reakci za vzniku dvou nových sloučenin a tomuto rozkladu se říká pálení vápna. Uhličitan vápenatý také vzniká při již zmíněném procesu tuhnutí malty, nebo při vytváření krápníků. Jedná se o bílý prášek nerozpustný ve vodě a právě svojí přítomností ve vodě způsobuje její tvrdost, která je však v tomto případě odstranitelná varem.

Co se týká využití uhličitanu vápenatého při terapii, jsou k nalezení léčivé přípravky s jeho obsahem. Často bývá přítomen jako pomocná látka farmak, kde nevykazuje žádný terapeutický efekt. Pokud bychom se však měli zaměřit na sloučeninu jako na účinnou látku, zjistíme, že se dostaneme až k pocitům jako je pálení žáhy, nafouknuté břicho, nebo plynatost. Všechny tyto projevy často dáváme do souvislosti se stavem tzv. hyperacidity, tedy překyselení. Pro člověka vyvolává stav hyperacidity nepříjemné pocity, které je dobré mírnit pomocí přípravků zvaných antacida. Mnohdy však potíže signalizují závažnější problém, kdy by ani použití antacid nebylo dostačující. Mluvíme například o žaludečním vředu s pozitivním nálezem bakterie Helicobacter pylori.

Vraťme se ale ke zmíněným antacidům. Tato terapeutická skupina léčiv může sestávat z různých možných jednotlivých látek a mezi ně patří také Calcium Carbonate. Díky své bazické povaze váže kyselinu chlorovodíkovou v žaludku a mimo to vytváří film, který i mechanicky chrání žaludeční sliznici. Léčivá látka má ještě další ochranné vlivy v žaludečním prostředí, a tak se jeví jako jednou z alternativ mírnění těchto potíží. Po podání ústy je nástup účinku poměrně rychlý, do 15 minut se většinou dostavuje efekt působení a přetrvává 1, někdy však dokonce až 3 hodiny. Přípravek se doporučuje užívat 60 minut po hlavním jídle nebo před spaním.

Calcium Chloride

06.08.10autor: Dr.Calcrubrika: Calciumkomentáře: komentáře (0)

Anorganická sloučenina Calcium Chloride, tedy chlorid vápenatý je bílý krystalický prášek snadno rozpustný ve vodě i v ethanolu. Díky své vysoké hygroskopičnosti na sebe na vzduchu váže vodu a následně se vyskytuje jako dihydrát, tetrahydrát a hexahydrát. Z toho důvodu je nutné skladovat jej ve vzduchotěsných obalech.

Vzhledem k jeho absorpční vlastnosti bývá využíván jako sušící činidlo do exsikátoru a jeho hydratovaná forma pak slouží jako chladicí směs, neboť ve směsi s ledem dosahuje velmi nízkých teplot pod bodem mrazu.

Chlorid vápenatý se používá v potravinářství a farmaceutickém průmyslu například jako pomocná látka pro úpravu pH nebo pro zvýšení pevnosti. Jako chlorid vápenatý hexahydrát bývá podáván formou injekčního roztoku pacientům, kteří trpí nízkou hladinou vápníku v krvi, nebo oslabením kontrakční síly srdečního svalu, ale může sloužit také pro léčbu akutní alergické choroby. Jiným příkladem indikace chloridu vápenatého je dehydratace způsobená různými příčinami. V tomto případě je podáván jako infuze, v níž je chlorid vápenatý obsažen spolu s ostatními složkami. Infuzní roztok tak obnovuje vodní/elektrolytovou balanci. Dávkování určuje lékař podle klinického stavu pacienta, věku, hmotnosti a na podkladě výsledků laboratorních vyšetření. Roztok se podává pomalou nitrožilní infúzí za přísných aseptických podmínek.

Calcium Pantothenicum

24.07.10autor: Dr.Calcrubrika: Calciumkomentáře: komentáře (0)

Latinský název Calcium Panthothenicum slouží pro vyjádření sloučeniny obsahující dvojmocný vápenatý kation a anion kyseliny pantotenové. Kyselina pantotenová je známá také jako vitamin B5, který je po vstupu do lidského organismu přeměňován na koenzym A a v této podobě pak slouží jako nezbytný pomocník u řady enzymatických reakcí.

Hojně je kyselina pantotenová využívána při terapii střevních atonií a při poškozeních nervového systému. Nalezneme ji i v léčivých přípravcích k odstranění únavy, předrážděnosti, nervozity a také k mírnění spánkových poruch. Své uplatnění nalézá mimo jiné při léčbě jaterních poruch a významný přínos představuje v kožním lékařství pro podporu epitelizace.

Je zřejmá nezbytnost vitaminu B5 pro člověka. Jeho denní dávka však není přesně definována, udává se 4-7 mg na den pro dospělého jedince, avšak setkáme se i s doporučením lékařů na dávky téměř dvojnásobné. Vitamin B5 je většinou podáván ve formě calcium pantothenatu nebo jako dexpanthenol. Mezi potraviny, které jsou bohaté na obsah vitaminu B5, patří luštěniny, kvasnice, vnitřnosti, vaječný žloutek nebo obilninové klíčky. Nebylo zjištěno nebezpečí předávkování. Calcium pantothenát se zdá být netoxický i při užívání 10 g denně po dobu několika měsíců.

Farmaceutický trh nabízí řadu možností, jak doplnit vitamin B5 při jeho nedostatečném příjmu z potravy. Nalezneme jej v lékových formách, jako jsou tablety, tobolky, nebo injekce. Přípravky jsou jednak jednosložkové, ale také vícesložkové, například B-komplex obsahující škálu vitaminů skupiny B. Calcium Pantothenicum bývá také součástí veterinárních přípravků a v humánních přípravcích je často obsaženo ve volně prodejných přípravcích pro podporu zdravého růstu vlasů. V neposlední řadě je Calcium Pantothenicum známo jako hojivá mast využívaná k epitelizaci malých poranění, iritace kůže, bércových vředů, nebo k ošetření suché kůže a ekzémů.

© 2024 Calcium Pantothenicum,Coral Gelatina... Kdy brát Calcium, injekce, šumivé tablety... | Mapa stránek